•  
Urmareste-ne pe FaceBook
Abonare newsletter
Extranet
Liga 1
ASA Tirgu Mures Astra Giurgiu CFR 1907 Cluj Concordia Poli Iași CS U Craiova Dinamo Bucuresti F.C. Botosani FCSB F.C. Viitorul FC Voluntari Gaz Metan Medias Pandurii Tg. Jiu Poli Timișoara
Presa

21 iulie 2017: Examen pentru suplimentarea corpului de observatori LPF

17.07.2017
În data de 7 iulie 2017, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a LPF care a decis, printre altele, suplimentarea corpului de observatori oficiali ai LPF de la 29 membri, numărul actual, la 32. În acest sens LPF va organiza în data de 21 iulie 2017, cu începere de la ora 11.00, la sediul LPF din București, Str. Dr. Alexandru Vitzu, Nr. 2A, Sector 5, un examen pentru ocuparea celor trei locuri scoase la concurs.

Reguli aplicabile în cadrul procedurii de completare a corpului de observatori oficiali ai LPF pentru sezonul 2017/18

Art. 66 alin. 2 din ROAF:

Persoanele care doresc să obțină calitatea de observator oficial trebuie să aibă o calificare în activitatea fotbalistică: foști jucători internaționali, divizionari, antrenori, conducători, persoane cu alte funcții în cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB sau cluburilor de fotbal ori o calificare în domeniul arbitrajului (foști arbitrii internaționali sau din loturile divizionare A, B și C, membri în comisiile de arbitri la nivel federal ori județean)

Art. 66 alin. 4 din ROAF

Observatorii oficiali sunt selecționați pe baza unor criterii care apreciază competența, probitatea morală, experiența în activitatea fotbalistică și conduita în societate, nivelul cunoștințelor privind statutul, regulamentele FRF și ”Legile Jocului”. Ei trebuie să fie apți din punct de vedere medical

Art. 66 alin. 6 din ROAF

Numirea observatorilor oficiali se face, după caz, de către FRF, LPF sau AJF/AMFB, după verificarea cunoștințelor acestora, din rândul persoanelor care solicită, în scris, obținerea acestei calități. FRF, LPF și respectiv AJF/AMFB eliberează licența de observator oficial. 

Art. 66 alin. 7 din ROAF

Listele nominale cu observatorii oficiali se aprobă, pentru fiecare an competițional, de către: (…) b) Comitetul Executiv al LPF – observatorii de joc pentru Liga I și alte competiții organizate de LPF

Condiții pentru a dobândi calitatea de observator oficial LPF 

Pentru a putea participa la examenul de admitere în corpul de observatori oficiali LPF pentru sezonul 2017/2018, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. Să aibă cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

2. Să aibă cel puțin studii medii (12 clase și examen de bacalaureat);

3. Să posede o bună cunoaștere a limbii române;

4. Să nu aibă antecedente penale;

5. Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;

6. Să nu depășească vârsta de 70 de ani;

7. Să aibă abilități organizatorice și de comunicare (mai ales, comunicare asertivă);

8. Să se bucure de o probitate morală și profesională deosebită;

9. Să cunoască statutele și regulamentele FIFA, UEFA și FRF/LPF, precum și ”Legile Jocului”;

10. Să aibă o calificare în activitatea fotbalistică, după cum urmează:

a. Fost jucător internațional;

b. Fost jucător în Liga I (Divizia A);

c. Fost antrenor al echipei naționale de seniori;

d. Fost antrenor în Liga I (Divizia A);

e. Fost conducător de club în Liga I (Divizia A) sau persoane care au deținut funcții executive în cadrul FRF/LPF;

Condiții speciale

Observatorul oficial LPF care are o relație de rudenie/afinitate până la gradul III inclusiv sau relații de afaceri directe sau indirecte cu finanțatorii sau angajații cluburilor din Liga I nu va fi delegat la jocul la care participă persoanele care atrag incompatibilitățile menționate mai sus. În situația în care observatorul oficial LPF omite să informeze LPF asupra situațiilor de incompatibilitate arătate mai sus, acesta va fi exclus imediat din corpul de observatori.

În situația în care un observator oficial LPF va încheia un contract de muncă/colaborare cu un club de fotbal, acesta își va pierde calitatea deținută în cadrul corpului de observatori oficiali LPF.

În situația în care un observator oficial LPF va da orice fel de declarații în media, acesta va fi exclus din corpul de observatori.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere în corpul de observatori oficiali LPF

Înscrierea la examenul de admitere în corpul de observatori oficiali LPF se face pe baza unei cereri, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la secretariatul general al LPF.

Pentru susținerea examenului de admitere, cererea de înscrierea va fi însoțită de următoarele acte:

- Copie certificată a cărții de identitate;

- Copie certificată după diploma de studii (bacalaureat sau studii superioare);

- Curriculum vitae;

- Documente justificative care să ateste calificarea în activitatea fotbalistică;

- Certificat de cazier judiciar;

- Adeverință medicală și aviz psihologic;

- Declarație pe proprie răspundere privind relațiile de rudenie/afinitate până la gradul III inclusiv, cu finanțatori sau angajați ai cluburilor din Liga I (inclusiv jucători și membri ai colectivului tehnic ai cluburilor);

- Declarație de independență din care să rezulte eventualele legături de afaceri directe sau indirecte sau alte motive de incompatibilitate cu finanțatorii sau angajații cluburilor din Liga I (inclusiv jucători și membri ai colectivului tehnic al  cluburilor).

Procedură

1. Procedura de înscriere în vederea participării la examen va avea loc în perioada 17 iulie – 20 iulie (cel târziu ora 16.00). În această perioadă, persoanele care doresc să participe la examen vor depune un dosar cuprinzând cererea și actele menționate mai sus.

2. Analizarea dosarelor depuse de candidați și stabilirea persoanelor cu drept de a susține examenul pentru admiterea în corpul de observatori oficial LPF se va realiza în data de 20 iulie 2017.

3. Examenul de admitere în corpul de observatori oficiali LPF pentru sezonul 2017-2018 va avea loc la data de 21 iulie 2017, ora 11.00.

4. Afișarea rezultatelor se va face pe site în cursul zilei de 24 iulie 2017.

5. Formularea și soluționarea eventualelor contestații va avea loc la data de 25 iulie 2017. 

6. În măsura în care locurile scoase la concurs  în corpul de observatori nu vor fi ocupate după examen, corpul de observatori oficiali LPF va rămâne format din numărul de observatori rezultat în urma promovarii examenului. 

În sezonul 2017-2018, corpul de observatori oficiali ai LPF va fi format din 32 persoane, 29 persoane din corpul de observatori deja existent la care se adaugă alte trei persoane, rezultate în urma promovării examenului. 

Anexa 1

MODEL CERERE ÎNSCRIERE

CORP OBSERVATORI  OFICIALI AI LPF 

SEZON 2017-2018

Domnule președinte,

Subsemnatul_______________________, domiciliat în ________

_________________________, posesor al BI/CI seria____, numărul__________, CNP_______________________, telefon _________________________, prin prezenta, vă rog a-mi aproba înscrierea la examenul pentru ocuparea unui loc în lista observatorilor oficiali ai LPF pentru sezonul 2017/2018, conform deciziei Adunării Generale a LPF.

Menționez că îndeplinesc toate cerințele și respect toate condițiile speciale prevăzute de Regulile aplicabile în cadrul procedurii de alcătuire a corpului de observatori oficiali ai LPF.

Vă mulțumesc.

 

Data:                                                                      Semnătura:

   

   ___________                                                           ______________          

 

LPF pe Facebook
Newsletter LPF